Oslo-politikere påspandert cruisetur med danskebåten

Color Line spanderte cruisetur til Kiel på bystyrepolitikerne Rune Gerhardsen (A) og Svenn E. Kristiansen (Frp). I dag tar de stilling til om passasjerfergene bør fjerne spilleautomater ombord.

Uakseptabelt, sier korrupsjonsekspert Tina Søreide.I desember 2004 spanderte Color Line cruisetur fra Oslo til Kiel på tusen personer med deres nye skip “Color Fantasy”. Her ble gjestene vartet opp med bevertning, underholdning og taler fra ledelsen. Flere politikere fra Oslo kommune var invitert, men bystyrepolitiker Rune Gerhardsen (A) og Svenn E. Kristiansen (Frp) var to av få som takket ja. Nå beskyldes politikerne for å ha vært med på smøretur.

– Dette er en slags oppbygging av goodwill hos beslutningstager, kall det gjerne smøring. Dette er helt uakseptabelt, fastslår korrupsjonsekspert og forsker ved Chr. Michelsens Institutt, Tina Søreide.

Naivt

Spillautomater i kasino på PEARL SEAWAYS

Spillautomater i kasino på PEARL SEAWAYS

I dag skal bystyret vedta hvorvidt de skal kontakte rederier som har oppstilt spilleautomater på passasjerferger i Oslo og henstille om at automatene fjernes. For Color Line vil det bety et tap av omsetning på 88 millioner sett i lys av fjorårets tall. Nettopp dette mener Søreide bekrefter at slike gratisturer kan være problematisk for politikere.

– Dette er ikke greit i det hele tatt. Bystyrepolitikere bør ikke ta imot gaver som denne cruiseturen, fordi det kan skape bindinger ved senere vedtak. Det er politikernes oppgave å si nei takk, sier Søreide. Hun mener at det er åpenbart at Color Lines motiv er å påvirke. Du kan være helt sikker på at Color Line har en strategi bak denne gaven. Å tro at dette ikke er et ønske om å påvirke politikerne, er naivt, sier Søreide.

Uhøflig Rune Gerhardsen (A), leder for Samferdsels- og miljøkomiteen, er helt uenig.

– Herregud. Vi er jo profesjonelle, og det vet Color Line, sier Gerhardsen.
– Du er ikke redd for at slike turer kan få konsekvenser for ditt syn på nedleggelsen av spilleautomater på Color Line? 
– Jeg er enig i at man skal være varsom med å ta imot gaver. Men jeg kan ikke la være å komme på middager, lunsjer, turer og befaringer bare fordi det kan dukke opp et vedtak, sier han.

Også Svenn E. Kristiansen (Frp), nestleder for Samferdsels- og miljøkomiteen, mener cruiseturen var helt uskyldig.

– Det ville vært uhøflig ikke å dukke opp. Dessuten hadde vi gjort oss helt ferdig med vedtakene som angikk havnepolitikken. Hadde vi vært med på turen i forkant, hadde det vært galt, sier Kristiansen.
– Men du skal ta stilling til automatene til Color Line i dag? 
– Det vedtaket stemmer vi over etter egen overbevisning, ikke fordi det får konsekvenser for Color Line.

Avslag Bystyrepolitikerne får støtte fra Color Line.

– Det burde ikke være et problem å være med på et åpent arrangement for alle. Det var en stor industriell begivenhet. Det er helt vanlig å stille med politikere, sier informasjonsdirektør Helge Otto Mathisen i Color Line.

Han er overrasket over alle avslagene de fikk fra Oslo kommune. Blant annet skal næringskomiteen ha avslått turen i et brev til Color Line.

– De fryktet at det kunne bli oppfattet som smøring. Det synes vi var synd, sier han.

Byråd for samferdsel og miljø, Peter N. Myhre (Frp), var en av flere som takket nei til cruiseturen.

– Jeg forsøker å være forsiktig med å takke ja til den type tilbud, sier han.
– Hvorfor det? 
– Jeg kan ikke si mer enn at jeg takket nei. Jeg vil nødig ta stilling til hva bystyrepolitikerne burde ha gjort.

Bystyrepolitiker Erling Folkvord (RV) reagerer på bystyrepolitikernes cruisetur.

– Dette tyder på at de ikke vet hvor grensen går. Det er åpenbart at politikere ikke skal ta imot gaver av betydning fra firmaer som er helt avhengig av politikernes beslutninger. Det kan være grunn til å stille spørsmål ved deres upartiskhet i saken om fjerning av spilleautomater på Color Line i dag, sier Folkvord.